RheinzinkBesplatna biblioteka BIM i CAD objekata za Revit, AutoCAD, Artlantis...

 
Rheinzink

Angled Standing Seam Facade (430 mm, horizontal, prePATINA blue-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Angled Standing Seam Facade (430 mm, vertical, prePATINA blue-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Angled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA blue-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Click Roll Cap Roof (515 mm, prePATINA blue-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Diamond Tile Facade (228 mm x 330 mm, prePATINA blue-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Double Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA blue-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Flat-Lock Tile Facade (333 mm x 600 mm, horizontal, prePATINA blue-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Flat-Lock Tile Facade (333 mm x 600 mm, vertical, prePATINA blue-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Flat-Lock Tile Facade (500 mm x 1000 mm, horizontal, prePATINA blue-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Flat-Lock Tile Facade (500 mm x 1000 mm, vertical, prePATINA blue-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Flat-Lock Tile Facade (600 mm x 1500 mm, horizontal, prePATINA blue-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Flat-Lock Tile Facade (600 mm x 1500 mm, vertical, prePATINA blue-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Flat-Lock Tile Roof (333 mm x 600 mm, horizontal, prePATINA blue-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Flat-Lock Tile Roof (333 mm x 600 mm, vertical, prePATINA blue-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Flat-Lock Tile Roof (500 mm x 1000 mm, horizontal, prePATINA blue-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Flat-Lock Tile Roof (500 mm x 1000 mm, vertical, prePATINA blue-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Flat-Lock Tile Roof (600 mm x 1500 mm, horizontal, prePATINA blue-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Flat-Lock Tile Roof (600 mm x 1500 mm, vertical, prePATINA blue-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Horizontal Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Reveal Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Shiplap Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Square Tile Facade (325 mm x 325 mm, prePATINA blue-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA clair)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Tasseau Couverture (620 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA clair)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Angled Standing Seam Facade (430 mm, horizontal, prePATINA graphite-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Angled Standing Seam Facade (430 mm, vertical, prePATINA graphite-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Angled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Click Roll Cap Roof (515 mm, prePATINA graphite-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Diamond Tile Facade (228 mm x 330 mm, prePATINA graphite-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Double Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Flat-Lock Tile Facade (333 mm x 600 mm, horizontal, prePATINA graphite-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Flat-Lock Tile Facade (333 mm x 600 mm, vertical, prePATINA graphite-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Flat-Lock Tile Facade (500 mm x 1000 mm, horizontal, prePATINA graphite-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Flat-Lock Tile Facade (500 mm x 1000 mm, vertical, prePATINA graphite-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Flat-Lock Tile Facade (600 mm x 1500 mm, horizontal, prePATINA graphite-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Flat-Lock Tile Facade (600 mm x 1500 mm, vertical, prePATINA graphite-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Flat-Lock Tile Roof (333 mm x 600 mm, horizontal, prePATINA graphite-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Flat-Lock Tile Roof (333 mm x 600 mm, vertical, prePATINA graphite-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Flat-Lock Tile Roof (500 mm x 1000 mm, horizontal, prePATINA graphite-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Flat-Lock Tile Roof (500 mm x 1000 mm, vertical, prePATINA graphite-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Flat-Lock Tile Roof (600 mm x 1500 mm, horizontal, prePATINA graphite-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Flat-Lock Tile Roof (600 mm x 1500 mm, vertical, prePATINA graphite-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Horizontal Panel Facade (250 mm, prePATINA graphite-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Reveal Panel Facade (250 mm, prePATINA graphite-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Shiplap Panel Facade (250 mm, prePATINA graphite-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Square Tile Facade (325 mm x 325 mm, prePATINA graphite-grey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Tasseau Couverture (620 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Joint angulaire Couverture (530 mm, ArtCOLOR Skygrey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima
 
Rheinzink

Bardeaux Couverture (333 mm x 600 mm, horizontal, ArtCOLOR Skygrey)


Postoji u 2D/3D BIM U sledećim formatima

U ASOCIJACIJI SA

Komentari