Filteri
14882 Objekata

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА


Опште


Овај WEB сајт садржи напомене о власништву и ауторским правима, чији се услови морају поштовати и следити. Молимо погледајте картицу под називом "Ауторска права и заштитни знак информација" за детаљније информације.


Овај сајт и сав садржај на овој страници не смеју се копирати, репродуковати, објављивати, отпремати, постављати, преносити, дистрибуирати или користити за креирање изведених дела, без претходне писане сагласности Polantis_а, осим што вам Polantis не-ексклузивну, не- преносиву, ограничену дозволу за приступ и приказ WEB страница на том сајту, само на вашем рачунару и за вашу личну, некомерцијалну употребу. Ова дозвола задржава право мењања садржаја приказаног на овом сајту, задржава сва ауторска права, заштитни знак, као и друге напомене о власништву, као и ваше прихватање било услова, рокова и напомене пратећих садржаја и све остало на други начин изложено на овом сајту. Без обзира на горе поменуто, било модела и других материјала, који су доступни за преузимање, приступ, или друге користи од овог сајта са својом дозволом условном, рокови и напомене биће регулисани од стране ових одредби, услова и напомена.


Ваш понашање које није у складу са одредбама, условима, и напоменама на овом сајту ће резултирати аутоматским укидањем било којих од ових датих права, без претходне најаве, а ви морате одмах уништити све копије преузетих материјала које су у  вашем поседу, или под вашом контролом.


Ограничење коришћења


2D и 3D модели, текстуре и сав садржај преузет са Polantis сајта могу се комерцијално користити само као део уметничких дела и архитектонских пројеката. Појединачне препродаје или расподеле ових модела, или било ког другог садржаја скинутог са Polantis сајта је забрањено.


Одређене одрицања


За Информације на овој WEB локацији се не обећава, или гарантује да ће бити тачне, актуелне или потпуне и овај сајт може садржавати техничке неисправности, или штампарске грешке. Polantis не преузима никакву одговорност (и изричито одбацује одговорност) за ажурирање овог сајта, за актуелност информације или безбеђивање тачности или потпуност било чега од ових информација. Сходно томе, требало би да потврдите тачност и потпуност свих постављених информација, пре доношења било какве одлуке везане за све услуге, производе или друге ствари описан на овом сајту.


Polantis не даје никакве гаранције да ће било које пријављене проблеме решити Polantis, чак и ако Polantis одлучи да обезбеди информације у циљу решавања проблема.


Поверљиве информације и политика приватности


Све информације које Polantis од стране посетилаца на овим страницама се сматрају поверљивим и неће бити приказиване од Polantis било којој трећој страни, осим у случајевима где могу бити потребне за пружање услуга.


Polantis себи задржава право да измени и / или обрише било које информације од регистрованих корисника или посетилаца.


Повезивање са овим сајтом


Сви линкови према овом WEB сајту морају бити писмено одобрени од стране Polantis, осим што Polantis даје сагласност за линкове у којима линк и странице које активирају везе: () не креирају фрејмове око било које странице на овом WEB сајту нити користе друге технике које на било који начин мењају визуелну презентацију или изглед садржаја на том сајту, (б) не дају погрешну представу о вашем односу са Polantis_ом, (ц) не упућују да Polantis одобрава или подржава вас, ваш WEB сајт или ваше услуге или производе; и (д) не дају лажан или погрешан утисак о Polantis_у или на други начин штете репутацији која је у вези са Polantis именом. Као додатни услов за добијање дозволе за повезивање са овим сајтом, сагласни сте да Polantis у било ком тренутку, по властитом нахођењу, укине дозволу за линк према овом WEB сајту. У том случају, сагласни сте да ћете одмах уклонити све линкове према овом веб сајту и да ћете престати да преузимате било коју корист од Polantis_а.


Судски спорови питања
    

Ови услови ће бити регулисани и тумачени у складу са законима Републике Француске, који се примењују у њој. Овим се слажете на не-ексклузивну надлежност судова Републике Француске. Можете додатно договарити о следећем: (I) било да је захтев за спровођење довео ове услове, услови морају бити започет у року од две (2) године узрок настанка активности, (II) не може се тражити повраћај или надокнада за штету, осим из - од џепа трошкова, осим што ће преовлађујући странка има право на трошкове и правне таксе, (III) било који захтев морају бити изведени појединачно, а не консолидоване као део групе или класе акција жалбе.


ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ


НИ У КОМ СЛУЧАЈУ НЕЋЕ БИТИ ОДГОВОРАН POLANTIS за било какву директну, СЛУЧАЈНУ, ПОСЕБНУ, ЕГЗЕМПЛАРНУ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНУ ШТЕТУ, БИЛО КОЈЕ ВРСТЕ У ВЕЗИ или који су настали са овог сајта, или било каква употреба ОВОГ ВЕБ САЈТА ИЛИ БИЛО САЈТА ИЛИ РЕСУРСА ПОВЕЗАНОГ, ПОЗИВА ИЛИ ПРИСТУПА ПРЕКО ОВОГ ВЕБ САЈТА, ИЛИ ЗА УПОТРЕБУ ИЛИ ПРЕУЗИМАЊА ИЛИ ПРИСТУП, БИЛО МАТЕРИЈАЛА, ИНФОРМАЦИЈЕ, ПРОИЗВОДА, УСЛУГЕ И, УКЉУЧУЈУЋИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА, ГУБИТАК ПРОФИТА, ПРЕКИД ПОСЛОВАЊА, ГУБИТАК УШТЕДЕ ИЛИ ГУБИТАК ПРОГРАМА ИЛИ ДРУГИХ ПОДАТАКА, ЧАК И АКО ЈЕ POLANTIS ИЗРИЧИТО ОБАВЕШТЕН О МОГУЋНОСТИ ТАКВИХ ШТЕТА. ОВО ИЗУЗЕЋЕ И ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ВАЖИ ЗА ТУЖБЕ, БИЛО ДА ЈЕ ЗАСНОВАНА НА УГОВОРУ, ГАРАНЦИЈИ, деликту или БИЛО КОЈЕ ДРУГЕ ПРАВНЕ ТЕОРИЈЕ.


Додатни или различити услови, рокови и обавештења могу се применити на одређене материјале, информације, производе, софтвер и услуге, које се нуде преко овог WEB сајта. У случају било каквог сукоба, што је узроковано различитим правилима, терминима, условима, и напоменама, ће преовладати над овим Условима коришћења. Молимо погледајте важећи споразум или обавештења.


Komentari