Filteri
13271 Objekata


COPYRIGHT – AUTORSKO PRAVO

 

Polantis име и лого су индустријска својина Polantis_а S.A.R.L. и регистровани заштитни знаци под бројем I.N.P.I  08 3 587 952 и 10 375 40 24. Овo име и лого не могу да се користе од стране треће стране без посебне писмене дозволе.

 

Осим ограничене дозволе за детаљне Условe коришћења WEB стране, Polantis не даје никаква посредна или непосрeдна  права или лиценцy за било које патенте, жигове, ауторска права, дизајн или друга власништва, нити права интелектуалне својине, која су власништво њихових власника.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari