1. Home
  2. Marques
  3. Entourage

Entourage is een term die in de traditionele architecturale illustratie wordt gebruikt om elementen te beschrijven die aan een weergave zijn toegevoegd en die een gebouw in de context van zijn omgeving plaatsen en het relateren aan menselijke schaal. Voorbeelden van entourage zijn mensen, meubels, auto's, bomen, schepen, wolken en bloemen.

Feedback