Ostuni  3D ViewSpolečnost AkzoNobel je světovou jedničkou na trhu s práškovými barvami. Naše firma nabízí širokou škálu efektivních nátěrových řešení, které lze využít v mnoha průmyslových odvětvích, včetně nábytkářského a automobilového průmyslu, stavebnictví, IT oblasti či ve spotřebitelském sektoru.
Práškové barvy lze tzv. práškováním aplikovat na kovové podklady jako např. hliník, ocel, pozinkovaná ocel, atd.
Využití práškových nátěrových hmot přináší ve srovnání s jinými alternativními nátěrovými technologiemi mnoho výhod:
- během aplikace nedochází k uvolňování těkavých organických látek (VOC),
- nevzniká téměř žádný odpad (jakýkoliv postřik lze znovu použít či zpracovat)
- k aplikaci dochází za použití jednovrstvého nástřiku

Firma AkzoNobel Powder Coatings jako první výrobce práškových nátěrových hmot získala certifikát šetrnosti produktů k životnímu prostředí Environmental Product Declaration (EPD). Tato certifikace zahrnuje analýzu životního cyklu surovin použitých k výrobě produktu, výrobního procesu produktu včetně dopravy k zákazníkovi a samotné použití výrobku. V rámci všech těchto fází dochází k měření množství vypouštěných skleníkových plynů, acidifikace vody, spotřeby vody a jiných látek. Naše EPD byla prověřena certifikační autoritou zastoupenou třetí stranou.

PG_CONSTRUCTION

Additional features of the object Coating application: Electrostatic spray followed by curing in oven

PG_DATA

TechnicalsDescription Interpon D2000 series, superdurable Powder coatings offer significantly higher glos retention and resistance to color change combined with maximum film integrity to ensure long term cosmetic and functional protection. It meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications Qualicoat class 2,GSB Master,and AAMA 2604,as well as BS EN 12206.

PG_GENERAL

Name Detendre
Article Code Y2214I

PG_IDENTITY_DATA

Collection Futura 2018-2021
ProductInformation Collection Futura 2018-2021 is designed in collaboration with leading style and innovation consultants PeclersParis to mirror the new global architectural trends. The collection combines color and light with metallic effects,matt or glossy aspects,and transcends them with the finishes like Sablé or Silky Texture,the latest innovation with exceptional feel. Four distinct color palettes characterize the range and comprise dense tones and mineral and vegetable influences of Wild Nature,light tones providing a sense of wellbeing of Time Out,intense sophisticated and precious baroque trends of Glam City and metallic nuances of Treasure Light.The aesthetics of Collection Futura's colors,linked to excellent weathering properties make it the favorite range of architects for powder coating of metal parts in exterior and interior architecture. Featuring 50 special effects,the Collection Futura 2018-2021 range is based on Interpon D2000 technology,which delivers long term performance,superior gloss retention,maximum film integrity and resistance to color change. Each product has been carefully assembled from multiple ingredients to achieve an unrivalled depth of finish. The result is a long life high durability surface that retains its appearance and requires minimal maintenance for many years to come. Collection Futura 2018-2021 is covered by AkzoNobel Powder Coatings Global Gold Warranty (subject to conditions).The Futura collection of powder coatings has been part of many an architects toolkit for more than 20 years and is globally available.
Manufacturer Adress AkzoNobel Powder Coatings Ltd Stoneygate Lane Felling Gateshead Tyne & Wear NE10 0JYUnited Kingdomwww.interpon.com
Manufacturer Phone Tel: +44 191 469 61 11
Manufacturer Email UK.marketingservices@akzonobel.com
Description details Caution about the colors on the screen:We have tried to make the colors and finishes to the screen as close as possible to our products. However,we can not guarantee an exact match of colors and finishes,images and information contained on this website are not contractually binding. The representation of colors,gloss levels,metallic effects and textures are limited by technology and vary from screens and printers calibration parameters.Regarding the application of our products,please consult our technical documentation or contact your local AkzoNobel representative.
Sustainability Test Conditions:The results shown below are based on mechanical and chemical tests which (unless otherwise indicated) have been carried out under laboratory conditions and are given for guidance only. Actual product performance will depend upon the circumstances under which the product is used.Exterior durability: Surpasses Qualicoat Class 2 requirements after 3 years exposure in Florida (ISO 2810) and meets AAMA 2604 requirements after 5 years exposure in FloridaAccelerated weathering test: Gloss retention >90% ISO11341-1 (1000h),Glos retention >50% ISO 11507 QUV-B 313 (600h)Mechanical Tests: Meets requirements of Qualicoat Class 2Chemical Tests: Meets requirements of Qualicoat Class 2. generally good resistance to acid,alkalis and oil at normal temperatures
Certifications Qualicoat Class 2GSB MasterAAMA 2604BS EN 12250

PG_LENGTH

dimensions Non applicable
To see the information concerning the installation company, you must register first by clicking on this Link

Share Page

VE SPOLUPRÁCI S

Připomínky