Filters
14748 Objects
  1. Domů
  2. AkzoNobel
  3. Ostuni
 

Ostuni

Webové stránky výrobce

Společnost AkzoNobel je světovou jedničkou na trhu s práškovými barvami. Naše firma nabízí širokou škálu efektivních nátěrových řešení, které lze využít v mnoha průmyslových odvětvích, včetně nábytkářského a automobilového průmyslu, stavebnictví, IT oblasti či ve spotřebitelském sektoru.
Práškové barvy lze tzv. práškováním aplikovat na kovové podklady jako např. hliník, ocel, pozinkovaná o... see moreel, atd.
Využití práškových nátěrových hmot přináší ve srovnání s jinými alternativními nátěrovými technologiemi mnoho výhod:
- během aplikace nedochází k uvolňování těkavých organických látek (VOC),
- nevzniká téměř žádný odpad (jakýkoliv postřik lze znovu použít či zpracovat)
- k aplikaci dochází za použití jednovrstvého nástřiku

Firma AkzoNobel Powder Coatings jako první výrobce práškových nátěrových hmot získala certifikát šetrnosti produktů k životnímu prostředí Environmental Product Declaration (EPD). Tato certifikace zahrnuje analýzu životního cyklu surovin použitých k výrobě produktu, výrobního procesu produktu včetně dopravy k zákazníkovi a samotné použití výrobku. V rámci všech těchto fází dochází k měření množství vypouštěných skleníkových plynů, acidifikace vody, spotřeby vody a jiných látek. Naše EPD byla prověřena certifikační autoritou zastoupenou třetí stranou ... see less

Similar objects

Připomínky